lotus

Waarom mediteren?

De beoefening van zazen (zitten in aandacht) is niet alleen van belang maar noodzakelijk voor onze westerse samenleving met zijn vele uitdagingen. De samenleving gaat er globaal op vooruit maar de prijs die we ervoor betalen is heel groot: burn-outs, opwarming van de aarde, een groeiend aantal ongelijkheden, koopkracht als criterium van een geslaagd leven enz. 

Een reis in de tijd

De Boeddha ontwaakte 2 600 jaar geleden dankzij deze meditatie. Een heel oude geschiedenis, een weg die al meer dan tweeduizend jaar wordt bewandeld door tientallen generaties voor ons.  Geen modetrend of tijdelijke ingeving maar een weg verankerd in de spirituele geschiedenis van de mensheid.

Tot op vandaag is het nog altijd door middel van meditatie dat we een leven kunnen leiden, waarin we bewust ieder ogenblik beleven, dat we kwaliteit geven aan onze aanwezigheid in alles wat we doen. En wat betekent dat?

Om te verduidelijken, een verhaal waarin iederéén zich herkent:
“Ik loop naar mijn werk en denk aan wat er voor me klaar ligt op mijn bureel: een vervelend dossier. En mijn collega die me gisteren afblafte… Hoe moet ik daar op reageren? En zal het wel op tijd lukken, wat was de deadline nu weer?  Ondertussen mis ik spektakel van de opkomende zon in het warandepark op mijn dagelijkse route. Elke gedachte brengt een andere gedachte met zich mee. Mijn gedachten volgen zich op …  Ik ga beginnen met een aantal mails te sturen met een voorstel…. Tot ik plots een tik op mijn schouder voel en een lachend gezicht van een van  mijn collega’s voor me zie. Ik ben plots terug aanwezig. Ik weet terug waar ik ben en met wie ik ben en wat er rond mij gebeurt. En ik zie de opkomende zon. Ik ben terug in de wereld.”

Door met regelmaat te mediteren leren we om het mentale beter te kanaliseren. Door de aandacht op het juiste moment naar het lichaam te verleggen gaan we ons sneller bewust worden wanneer we vertrokken zijn in een eindeloze gedachtegang en terugkomen naar de realiteit. Onze voeten, benen en adem voelen. Weten wat er rond ons gebeurt, de omgeving waarnemen. Eén worden met de realiteit rondom ons. Een worden met wat we doen. Weten waar we zijn.