Meditatie – zitten in aandacht

Photo by Tim Goedhart on Unsplash

Het zenboeddhisme plaatst de zittende meditatie – zazen –  centraal, het is het hart van de beoefening.

Za = zitten – zen =  in aandacht

Zazen is een beoefening die de mens in zijn totaliteit omhelst: zowel het lichaam als de geest komen aan bod. De persoon die mediteert heeft aandacht voor een aantal belangrijke plaatsen van het lichaam die ons helpen aandachtig te zijn. De focus naar het lichaam verplaatsen maakt de geest rustig en vreedzaam. Geen speciale of een zweverige toestand. We leren opnieuw om bewust en volledig aanwezig zijn in de realiteit van het nu. Kwaliteit geven aan onze aanwezigheid in de wereld.

De zenboeddhistische meditatie berust op drie pijlers:

 • de aandacht voor de juiste lichaamshouding in meditatie
 • het volgen van de in – en uitademing
 • het observeren van het opkomen en verdwijnen van gedachten

Wat zijn de verdiensten van de zenmeditatie als je deze richtlijnen volgt en met regelmaat mediteert.

 • je geest wordt rustig, vreedzaam
 • je aandacht verbetert
 • je leeft bewuster
 • je leven wordt eenvoudiger
 • je hebt meer aandacht voor je lichaam
 • je zintuigen ontplooien zich
 • je empathie en mededogen nemen toe
 • Je leert de stilte te appreciëren

En je omgeving gaat dit alles erg waarderen: je wordt een aangenaam gezelschap! 😉

Het geheim van zen bestaat uit gewoon zitten, zonder doel, noch geest van winst, in een houding van grote concentratie.
Taisen Deshimaru, zenmeester ( 1914 -1982)